Contactez-nous

Téléphone

+33(7) 68 03 30 10

Dáithí Ó Sé: Tá rud éigin mar gheall ar na féiltí i mbliana go bhfuil na sluaite móra ag filleadh orthu

Dáithí Ó Sé: Tá rud éigin mar gheall ar na féiltí i mbliana go bhfuil na sluaite móra ag filleadh orthu

Ceachtanna spéisiúla atá le foghlaim ó Dáithí Ó Sé, a bheir faoi na Féilte Gaeilge in Éirinn. Le scéalta grinn agus dlúthdhioscaí eisceachtúla, tá sé ina duine nádúrtha ag cailleadh isteach i gcroílár na féiltí. Ach is cuma cé chomh haoibhinn agus a bheidh sé, tá rud éigin mar gheall ar na féilte i mbliana go bhfuil na sluaite móra ag filleadh orthu.

Bheadh sé suimiúil breathnú ar chúpla phointe faoi na féilte a tábhacht agus na hathruithe a tharla dóibh le déanaí.

Féilte Gaeilge

I measc na bhféilte Gaeilge is mó a bhfuil Dáithí Ó Sé ag freastal orthu tá Féile Chois Fharraige, Féile na Gealaí agus Féile an Dóilín. Tá an-taithí ag Dáithí ar na féilte seo agus léiríonn sé a ghrá dá dteanga dhúchais tríd an obair a dhéanann sé leo. Bíonn sluaite móra ag filleadh orthu gach bliain, ag ceiliúradh agus ag spreagadh cultúr agus teanga na Gaeilge.

Tugann Dáithí léargas domsa faoi conas a mholtar go bhfuil na sluaite móra ag filleadh ar na féilte seo le tamall anuas. De réir Dáithí, tá an t-aiseolas tógtha go bhfuil an Ghaeilge ag dul ó neart go neart agus tá suim ag daoine óga anois sna féilte agus sa Ghaeltacht freisin.

Déanann Dáithí mórán oibre chun an Ghaeilge a chur chun cinn i measc na ndaoine óga agus is léir go bhfuil sé ag obair go dian chun na líonraí sóisialta a spreagadh le feachtasanna ar an nGaeilge. Tá sé fíor-thábhachtach go leanann an suim sna féilte seo agus sa teanga ag teacht chun cinn, chomh maith leis na roghanna cultúrtha atá ar fáil dóibh.

Féilte Eile

I gcomhar leis na féilte Gaeilge, freastalaíonn Dáithí Ó Sé freisin ar chúpla féile eile, cosúil le Féile an Phobail i mBéal Feirste agus Féile na Carraige i nGaillimh. Is féilte eile é seo atá ag fás agus ag dul ó neart go neart, agus tá Dáithí ag déanamh a chuid chun iad a chur chun cinn.

Is féidir leis na féilte seo a bheith ar bhuaicphointí na bliana do mhuintir na háite agus cuireann siad leis an turasóireacht ar fud na tíre. Tugann siad deis don phobal áitiúil chun a gcultúr agus a dteanga féin a cheiliúradh, agus tugann Dáithí cuidiú leo sin a dhéanamh tríd a chuid oibre teilifíse agus craoltóireachta.

Tá an-tábhacht ag baint le tacaíocht a thabhairt do na féilte seo, nó chomh maith leis an Ghaeilge, chun freastal orthu a thuigear go bhfuil suim ag an bpobal iontu agus chun cinntiú go leanfaidh siad ar aghaidh.

Tugann Dáithí Ó Sé léargas spreagúil dúinn ar an tábhacht a bhaineann leis na féilte Gaeilge agus eile in Éirinn. Tá sé ag iarraidh ar na sluaite móra leanúint leis na féilte seo agus tá sé ag cuidiú leo i gcónaí trína chuid oibre agus ról mar ghearrthóir teilifíse. Is iontach an rud é go bhfuil suim agus tacaíocht ag an bpobal i gcultúr agus teanga na hÉireann agus tá Dáithí Ó Sé lonnaithe go han-taitneamhach ina pháirt de.

Ar ndóigh, tá sé tábhachtach go bhfuil daoine cosúil le Dáithí ag déanamh a gcuid chun na féilte agus na féilte aitheantais a choimeád beo agus bríomhar. Táimid ag tnúth go mór leis an méid atá le teacht sa todhchaí agus leis an dóigh a leanfaidh na féilte agus ár gcultúr forbartha. Bímis ag súil le tuilleadh imeachtaí spleodracha ó Dháithí Ó Sé sna blianta atá romhainn!

Répondre